Amalgam Na

bojank11's picture
Pri uzajamnom dejstvu amalgama natrijuma i vode dobijen je alkalni rastvor. Za neutralizaciju tog rastvora potrebno je 50 cm3 0.5 n (tj. mol/dm3) rastvora kiseline. Odrediti procentni sadrzaj natrijuma u amalgamu.
milicaradenkovic's picture

Na-amalgam + H2O------------------>NaOH

NaOH------------------>Na+ + OH-

NaOH+kiselina---------------------->neutralizacija

n(kiseline)=c*V=0.05*0.5=0.025 mol

n(NaOH)=n(kiseline)=0.025 mol

n(Na+)=n(NaOH)=0.025 mol

m(Na+)=n(Na+)*Mr=0.025*23=0.575 g

n(Na-amalgam)=n(NaOH)=0.025 mol

m(Na-amalgam)=n(Na-amalgam)*Mr=223*0.025=5.575 g

w(Na)=m(Na)/m(Na-amalgam)=0.575/5.575=0.103=10.3%