Kolicina atoma natrijuma

mil.aleks's picture

Koja kolicina atoma natrijuma se nalazi u 460g metalnog natrijuma i koliki je broj atoma natrijuma u 460g elementarnog natrijuma?

kowalsky's picture

Sedmi razred osnovne škole

M = m/n
A i napamet se vidi da ima 20 molova atoma natrijuma odnosno  120 x 1023 atoma