Brzina hemijske reakcije

kaca_s's picture

Kako se menja brzina hem. reakcije 2CO+O2→2CO2 ako se koncentracija CO poveca sa 0,03 na 0,12, a konc. O2 ostane nepromenjena?

buduci_student's picture

POveca se 16 puta

Posto je x=0,12/0,03=4

Kolicina supstance se povecala 4 puta a brzina 16

medicinar96's picture

Povecanje konc. CO: 0.03 ----> 0.12 znaci da se uvecala 4x konc. CO

Kada to primenis u obrascu V=k[O2][CO]2 dobijas da se brzina uvecala 42 odnosno ubrzala 16 puta.

buduci_student's picture

:D Hehe

kaca_s's picture

Hvala vam puno ljudi :)

buduci_student's picture

Nista:D