Alkoholi i fenoli

petar7's picture

Jednake kolicine monohidroksilnog alkohola i karboksilne kiseline ukupne mase 24 grama izreagovale si sa 9.2 grama natrijuma.Napisati empirijkse formule kiseline i alkohola.

Nije mi jasno da li je ukupna masa ova dve kolicine 24 ili samo karboksilne kiseline.Ako je ukupna onda je pojedinacno po 12 jer su jednake. Ali nikako da dobijem rezultat. Nemam resenje.

buduci_student's picture

Postavis reakciju R-OH +R-COOH + Na---> RCOONa + H2O

 n(Na)=m/M=0,4 mol

0,2 mol R-OH + 0,2 mol R-COOH + 0,4 mol Na----> RCOONa + H2O

n(R-OH)=m/M

M=m/n

M=12/0,2=60

Xx +2* Ar(O)+1*Ar(H)+ 1* Ar(C)=60

Xx=15

X=1*Ar(C) + 3* Ar(H)

Sada samo sastavljas ;1*Ar(C) + 3* Ar(H)+2* Ar(O)+1*Ar(H)+ 1* Ar(C)=60

Odnosno CH3COOH ,ta bocna grupa se zamjenjuje sa CH3

Empirijska formula karboksline kiseline je: C2H4O2 ---acetatna kiselina

Onda izracunas koliko grama alkohola je ostalo

n=m/M

m=n*M=0,2*60=12 g

m(alkohol)=24-12=12 g

n=m/M

M=12/0,2=60

Xx + 1*Ar(O) + 1* Ar(H)=60

Xx=43

Xx= 3* (C) + 7* (H)

Kas sve to saberes dobijas: CH3CHOHCH3

Empirijska formula C3H8O -izopropil alkohol

 

petar7's picture

A da li smo mogli recimo i ovako

Bar sam ja tako bio poceo.

Posto je opsta formula monohidroksilnog alkohola CnH2n+1 OH

I to uvrstimo u jednacinu sa Na

A posebno uradimo i za alkohol.

Moze li ovakav nacin ili barem slican, bilo bi mi lakse. :)

 

buduci_student's picture

Da da.

petar7's picture

Medjutim, nikako preko ovog nacina da dobijem ceo broj za empirijsku formulu. Ne razumem gde resim.

buduci_student's picture

CnH2n+1 OH

n*Ar(C) + (2n+1)*Ar(H) +1* Ar(O)+1*Ar(H)

12n+ 2n+1+16+1=60

14n=42

n=3

C3H8O

petar7's picture

Samo , nije mi jasno odakle 60 za relativnu molekulsku masu jedinjenja?

Meni to ispada 30

n(Na)=0.4 mol

n(CnH2n+1 OH)=0.4 mol

i odatle je M=30 g/mol

Taj deo mi nije bas najbolje jasan.

buduci_student's picture

n=0,2 a ne 0,4

petar7's picture

Ali kako 0.2 mol kad je:
n(Na)=m/M
n(Na)=9.2/23
I to je 0.4 mol

buduci_student's picture

Vidi alkohol i karboksilni acid cine zajedno jednu smesu , i odnos molova izmedju te smese i natrijuma je 1;1

odnosno 0,4:0,4 a posto se ta smesa satoji iz dva jedinjenja podjelimo sa dva i dobijamo 0,2

petar7's picture

Razumem to, ali ako bi htel8i dve jednacine da izvedemo: prva alkohol i Na a druga kiselina i Na.
Tako sam zamislio ds pocnem

buduci_student's picture

Ne trebas sve "odjednom".