Elektrodni potencijal

dragan12's picture

Izračunati elektrodni potencijal u tački ekvivalencije i konstantu ravnoteže za redox reakcije ako je koncentracija H+ jona 1 mol / l

oksidacija Fe 3+ sa K2Cr2O7,, E0 za Fe3+/Fe2+ = 0,77 V, za Cr2O7 / Cr =1,32 V ?? 

buduci_student's picture

Imas li resenje slucajno?

dragan12's picture

Nemam rešenje,,Jel može barem pokušat neko uradit

buduci_student's picture

E=((E0Fe+6E0Cr)/7)-0.017(log [Cr3+] ) izracunas elektrodni  potencijal po ovoj formuli

dragan12's picture

Jel možeš pojasnit zašto ovaj drugi deo jednačine : 0.017(log [Cr3+] , od kud ovo 0,017 i gde da uvrstim koncentraciju H+ jona??

buduci_student's picture

Nema potrebe to da racunas formula ti je samo: E=((E0Fe+6E0Cr)/7)