Bazni parovi u DNK

Cipiripi2's picture

Ako u jednom molekulu DNK od 4000 hiljade baznih parova je prisutno 10% citozina,koliko je u tom molekulu broj timina.

1.6400

2.3200

3.1600.

4.800

buduci_student's picture

3.

buduci_student's picture

Objasnjenje: ima onoliko molekula adenina i citozina. Posto ima 10% citozina odnosno 400 molekula od 4000, bice i toliko molekula adenina.

Takodje ima onoliko molekula timina koliko i guanina,pa posto ima ukupno 4000 molekula ,slijedi

N(T+G)=4000-N(A+C)

N(T+G)=4000-800

N(T+G)=3200

N(T)=3200/2=1600