HELP MEEEEEH

ajouzzz's picture

Izracunati koncentracije svih jonskih vrsta u vodenom rastvoru barijum hidroksida,konc. 0.01 mol/dm, uz pretpostavku potpune disocijacije.

Izracunati kolicinsku konc jona u vodenom rastvoru koji se dobio rastvaranjem 0.213 g aluminijum nitrata u 100cm3 rastvora(potpuna disocijcija)

Moze pomoc oko ova dva zadataka :) hvala

Acetofenon's picture

1. Svih jonskih vrsta? Pretpostavljam da misle na količinsku koncentraciju jona...

c(Ba(OH)2)=0.01mol/L

i=3(broj jona u jedinjenju)

a=100%=1

C(jona)=i*a*C=3*1*0,01=0.03mol/L

2.

V=0.1L

i=4

a=1

m(Al(NO3)3)=0.213g

C(jona)=iaC

C=n/V

n=m/M=0.001mol

C=0.001mol/L/0,1L=0.01mol/L

Cjona=4*1*0.01=0.04mol/L

Jel se uklapa sa rešenjima?

 

ajouzzz's picture

Hvala puno, pah nemam rjesenja zadataka :I

alexa996's picture

Kada se trazi da izracunate koncentracije svih jonskih vrsta u rastvoru, to znaci da treba da izracunate ravnotezne koncentracije svakog jona u rastvoru. To znaci da je npr. u prvom zadatku trebalo da izracunate ravnotezne koncentracije jona barijuma, hidronijum i hidroksid-jona.

Acetofenon's picture

A kako se to radi?

alexa996's picture

1. Ba(OH)2 --> Ba2+ + 2OH

0,01 M............0,01 M...0,02 M

[Ba2+] = 0,01 M

[OH-] = 0,02 M

[H+] = Kw/[OH-] = 1*10-14/0,02 = 5*10-13 M

2. n(Al(NO3)3) = 0,213/213 = 0,001 mol

c(Al(NO3)3) = 0,001/0,1 = 0,01 M

Al(NO3)3 --> Al3+ + 3NO3-

0,01 M.........0,01 M....0,03M

[Al3+] = 0,01 M

[NO3-] = 0,03 M

[H+] = 1 * 10-7 M

[OH-] = 1* 10-7 M