Kinetika hemijskih reakcija

Mikikaos's picture

Da li mi neko može objasniti šta znači da je hemijska reakcija pomjerena na desnu ili na lijevu stranu? Znam da ima veze sa faktorima koji utiču na položaj reakcije (temperatura, koncentracija ili pritisak u slučaju plinova, katalizatori itd.), ali mi nije jasno kako prepoznati na koju stranu se reakcija pomjerila.