Rastvori

Richard Castle's picture

Ako moze mala pomoc iz sledecih zadataka bio bih vam jako zahvalan

1.Izracunati zapreminui rastvora HCL koncentracije  1 mol/dm3 koju treba dodati u 50 cm3 rastvora HCL,koncentracije 0,5mol/dm3,da bi se dobio rastvor koncentracije 0,6mol/dm3

2.Koliko cm3 36% tnog rastvora HCL gustine 1,18g/cm3 i koliko cm3 vode treba uzeti da bi se napravilo 450g 8% tnog rastvora

Marija 96's picture

1.V1=?

c1=1mol/dm3

V2=50cm3

c2=0,5mol/dm3

c3=0,6mol/dm3

c3= c1*V1+c2*V2/ V1+V2

0,6mol/dm3=1mol/dm3*V1+0,5mol/dm3*0,05dm3/V1+0,05dm3

0,6mol/dm3=V1+0,025mol/V1+0,05dm3

0,6V1+0,03=V1+0,025mol

0,03-0,025mol=V1-0,6V1

0,05mol=0,4V1

0,05/0,4=V1

0,125dm3=V1

 

2.V(HCl)=?

w=0,36

ro=1,18g/cm3

V(vode)=?

mr=450g

w=0,08

w2=ms/mr2

ms=mr2*w2=450*0,08=36g

w1=ms/mr1

mr1=ms/w1=36g/0,36=100g

mr2-mr1=m(H2O)

450-100=350g(H20)

V(H2O)=350g/1g/cm3=350cm3

V(HCl)=mr1/ro=100g/1,18g/cm3=84,745cm3

Ne znam je li tačno ,provjeri rezlutate ako ih imas

Richard Castle's picture

Jeste tacno je, hvala,da li bi mogli da mi objasnite ovu formulu koju ste upotrebili u prvom zadatku?

nixahemicar's picture

Izracunaj masu koncentrovanog rastvora sumporne kiseline(96%)koja je potrebna za spremanje 200g 20% rastvora te kiseline.Ako moze sto brze moguce :D

 

Marija 96's picture

ovo je osnoni oblik te formule,jer je inace formula za koncentraciju rastvora c=n/V,kada miješamo dva rastvora dobicemo trecu koncentraciju uz pomoc ove formule --->

c3=n1+n2/V1+V2

n1=c1*V1  ; n2= c2*V2

i sve to zamijeniš i dobiješ ovu formulu koju sam ja koristila . 

Marija 96's picture

Nixahemičar,treba da otvoriš novu temu. 

ali uradicu ovaj put zadatak.

mr1(H2SO4) ='?

w1=0,96

mr2=200g

w2=0,2

w2=ms/mr2

ms=w2*mr2 =0,2*200g =40g

w1=ms/mr1

mr1=ms/w1 =40/0,96 =41,666g

Imaš li rezultat?

nixahemicar's picture

Imam rezultat i tacno je.Hvala Vam.

 

nixahemicar's picture

Ako biste mogli da mi objasnite ovaj zadatak:Koliko grama 10%rastvora sumporne kiseline i koliko grama 20%rastvora te iste supstance treba odmeriti za propremanje 80g 18%rastvora?Pokusao sam da uradim zadatak ali ne ide :D.

nedelja's picture

m1*w1 + m2*w2 = m3*w3

m1+m2=m3

samo ubaci vrrednosti i zaddatak je gotov u par koraka