Hemijska ravnoteza

Marija Kovacevic's picture

Moze pomoc oko zadatka...?Smesa 1mol vodene pare i 3 mol CO zagrevana je na 987C do uspostavljanja ravnoteze reakcije prema jednacini CO+H2O-CO2+H2.Formalna kostanta ravnoteze ove reakcije na ovoj temparaturi je 0,63.Pritisak ravnotezne smese bio je 200kPa.Izracunatikolicinu vodonika u ravnoteznoj smesi i parcijalne pritiske komponenata ravnotezne smese...Hvala unapred...

 

 

 

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da se zadatak radi na sledeci nacin mada nisam sigurna

CO+H2O------------->CO2+H2

{CO}rav.=3-x

{H2O}rav.=1-x

{CO2}rav.={H2}rav.=x

K={CO}rav.{H2}rav./{CO]rav.*{H2O}rav.

0.63=x*2/(1-x)*(3-x)

0.63*(3-x-3x+x*2)=x*2

0.37*x*2+2.52*x-1.89=0

x=0.68

{H2}rav.=0.68 mol jel imas resenje za drugi deo zadatka?

Marija Kovacevic's picture

P(CO) treba da bude 116kPa.P(H2) i P(CO2) su isti i iznose 34,a za H2O je 16 kPa...hvala za prvi deo,tacno je...

Marija Kovacevic's picture

Jel moze jos jedan zadatak:Na 1346C pri pocetnoj koncentraciji broma od 10 mol|m-3   ,4,77% molekula Br razlozilo se na atome prema hemijskoj jednacini Br2-2Br.Izracunati vrednost Kc i Kp i pritisak u sudu u stanju ravnoteze.