rastvori

nedelja's picture

Koliko dm3 amonijaka(pri n.u.) treba rastvoriti u 1 dm3 vode da bi se dobio rastvor amonijum hidroksida masenog udela 0,25? Uzeti da je gustina vode 1 g/cm3   Resenje je 160 dm3.