Zapremina i gustina kod rastvora

smileyyy's picture

Izračunati zapreminu 24% HCl, gustine 1,12g/mL koja je potrebna da bi se pripremio rastvor količinske koncentracije 0,2 mol/L i zapremine 250mL?

nedelja's picture

Posto je m=V*w*ro i m=c*V*M samo postavi jednacinu m=m i zameni brojeve i dobices resenje