Bazni parovi

Cvetic's picture

Moze li neko da objasni ovaj zadatak?

Ako je u jednom molekulu DNK od 4000 baznih parova prisutno 10% citozina, koliko je u tom molekulu broj timina?
a. 6400

b.3200

c.1600

d .800

Navodno, resenje je pod B. Ja sam izracunala da je pod d.
Ima li veze to sto jedan DNK ima 2 bazna para?

milicaradenkovic's picture

A+G+T+C=10%

ako imas 10% citozina imas i 10% guanina

A+10%+T+10%=100%

A+T=100%-20%=80%

T=0.8*4000=3200 i resenje je pod b.