IV A grupa p.s.e.

Mare97's picture

Koliko se kilograma stakla,sastava:13%Na2O,11,7%CaO i 75,3 % SiO2,moze dobiti stapanjem 376,5 kg SiO2 sa potrebnom kolicinom oksida natrijuma i kalcijuma?

milicaradenkovic's picture

Na2O*CaO*6SiO2+2CO2------------------->Na2CO3+CaCO3+6SiO2

n(SiO2)=m/Mr=376.5*1000/60=6275 mol

n(stakla)=n(SiO2)/6=6275/6=1045.83 mol

m(stakla)=n(stakla)*Mr=1045.83*478=499907 g=499.907 kg