Organska hemija-zadaci

AjsaH's picture

Proces raspadanja undekana tece prema reakciji C11H24. Kao povratna reakcija nastaje C7H8 + C4H10 + 3H2. U ravnotežnoj gasnoj smeši broj molova vodonika iznosi 3/4(broja molova neraspadnutog undekana). Zbir ravnotežnih koncentracija svih komponenata iznosi 2,81 mol/dm3. Izračunati konstantu ravnoteže.