Zadaci iz neorganske hemije

N3996's picture

Ako 0,15 mola jednog od navedenih jedinjenja sadrzi 1,8*10na23 atoma fosfora, koje je to jedinjenje?(amonijum-hidrogen fosfat, kalcijum-amonijum-fosfat, magnezijum-fosfid, kalcijum-fosfit)

Marija 96's picture

Mg3P2 -magnezijum fosfid

n(Mg3P2)=0,15mol

n(P)=1,8*1023/6*1023    =0,3mol

n(Mg3P2) :n(P)=1:2

n(P)=2*n(Mg3P2) =2*0,15mol =0,3mol