Zadaci

Savkeccc's picture

Da li bi mi neko znao resiti ova dva zadatka?
1.
 Koja je zapremina vazduha potrebna za potpuno sagorevanje jednog metra kubnog etana, ako je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 20%? 
2. Za potpuno sagorevanje 0,1 mola zasićenog ugljovodonika nepoznatog sastava potrošeno je 56 centimetara kubnih vazduha pri normalnim uslovima. Odrediti molekulsku formulu ako se zna da je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 20%.

Marija 96's picture

 Koja je zapremina vazduha potrebna za potpuno sagorevanje jednog metra kubnog etana, ako je zapreminski udeo kiseonika u vazduhu 20%

V(vazduha)=?

V(C2H6)=1m3 =1000dm3

w(O2,vazduh)=0,2

2C2H6+7O2---> 4CO2 +6H2O

n(C2H6)=1000dm3/22,4 =44,64mol

n(O2):n(C2H6)=7:2

2*n(O2)=7*n(C2H6)

n(O2)=7/2*n(C2H6)

n(O2)=156,25mol

V(O2)=156,25*22,4 =3500dm3

w=V(O2)/Vvazduha

Vvazduha=3500dm3/0,2=17 500dm3=17,5m3

Imaš li rezultat?

2.Vvazduha=56dm3 -- Mislim da je pogresno postavljeno u zadatku .. Treba da stoji dm3

w(O2,vazduh)=0,2

V(O2)=Vvazduha*0,2

V(O2)=56dm3*0,2 =11,2dm3=

n(O2)=11,2dm3/22,4dm3/mol=0,5mol

CnH2n+2 +3n+1 /2 O2---> nCO2 +(n+1)H2O

0,1:0,5=1mol:x

x=5mol

3n+1/2=5

3n+1=10

3n=9

n=3

Rješenje je C3H8,propan

Blabla's picture

Koja zapremina vazduha je potrebna da bi sagorelo 2g cistog magnezijuma?Zapreminski udeo kiseonika u vazduhu je 21%. Da li neko zna ovo

Dino98's picture

Reakcija sagorijevanja magnezija (Mg) :

2Mg + O2 ---> 2MgO

n(Mg):n(O2)=2:1

2n(O2) = n(Mg)

2V(O2)/Vm = m(Mg)/M(Mg)

2V(O2) = m(Mg) * Vm/M(Mg)

2V(O2) = 2g * 22,4 dm3/mol /24 g/mol

2V(O2) = 1,866 dm3.  /2

V(O2) = 0,933 dm3

Pošto je udio kisika u zraku 21%, a nama treba volumen zraka, a ne kisika..

x*0,21 = 0,933 --> x= 0,933/0,21

V(zraka) = 4,44 dm3