baze i kiseline

Acetofenon's picture

Da li može kiselina da reaguje sa kiselinom ili baza s bazom? Sećam se da mi je neko davno rekao da ne, ali kako onda mogu da reaguju karboksilne kiseline sa alkoholima(slabim kiselinama) i da nagrade estre?