Analitička hemija

plavka994's picture

Izracunati ravnotezne koncentracije Ag+, CN- i Ag(CN)2- u rastvoru koji se dobije kada se pomiješa 50,00 cmrastvora natrijum-cijanida, koncentracije 0,200 mol/dmi 50,00 cm3 rastvora srebro-nitrata koncentracije 0,140 mol/dm3. Za kompleks Ag(CN)2- uzeti da je konstanta stabilnosti ß2=1,3 x 1021 mol-2 dm6