Bazne soli

Daljinski1234's picture

Mozda je ovo glupo pitanje ali meni nije jasno kako da postavim jednacinu bazne soli.Razumem da bazna so treba da u sebi sadrzi OH.

Npr,zasto se reakcija pise ovako H3PO4+3Ba(OH)2-------->(BaOH)3PO4 + 3H2O ?

Kako bi bilo na primer da treba da napisem reakciju sa sumpornom kiselinom i kalijumom a da se dobije bazna so,i da li je to uopste moguce?

Hvala unapred.

StojanovicStefan97's picture

Kao sto si sam rekao, bazne soli sadrze OH- grupu u svom sastavu. Posto bazna so u tvom primeru nastaje od Ba(OH)2 moze da nastane samo jedna bazna so - kad "oduzmes" jednu OH grupu, ako oduzmes 2 dobices Ba2+ i neutralnu ili kiselu so. 

KOH + H2SO4 -> ne nastaje bazna so

Bazne soli ne mogu da nastanu od baza sa jednom OH- grupom, jer ako i to jednu grupu "odbace" dobices neutralnu ili kiselu so. Resenja tipa (KOH)2SO4 nisu moguca, jer KOH nije pozitivno naelektrisana grupa, kao npr. Ba(OH)+,,,