Alkini

nensi's picture

Odredi masu bromne vode(rastvor)s masenim udjelom 0,016 koju može obezbojiti 1,12dm3 propina.

Marija 96's picture

m(Br2)=?

w=0,016

V(C3H4)=1,12dm3

n(C3H4)=1,12dm3/22,4 =0,05mol

C3H4 +2Br2 --->C3H4Br4

n(Br2):n(C3H4)=2:1

n(Br2)=2*n(C3H4)=2*0,05 =0,1mol

m(Br2)=n*M=0,1mol*160 =16g

w=ms/mr

mr=ms/w=16/0,016 =1000g

Ne znam je li ovo tacno

Maroon5's picture

1.Napisati jednacinu reakcije dobijanja glikozida iz beta-D-glukopiranoze i salicilne kiseline.

2. Napisati jednacinu reakcije dobijanja metil-beta-D-galaktopiranozida.

Hvala unapred.