Alkoholi

Ask123's picture

Prikazati dobijanje :

a.1-butanola iz 1-hlor -propana(preko Grinjara) 

b.Prikazati dobijanje 2.2 dimetil 2 butanola iz izopropila 
Moze samo da se napise rijecima sta se iz cega dobija,postupno.Hvala

Marija 96's picture

1.napišeš 1-hlor-propan +Mg, njega dodas ispred hlora dolje . Onda dodaš metanal (HCH=O)  kod kiseonika ide MgCl onda se doda voda na to ,gore se otkaci MgCl i spaja se sa OH- grupom i nastaje MgOHCl ,a ovaj jedan atom H ide kod kiseonika i dobija se butanol.

za ovo pod b nijesam sigurna

 

Marija 96's picture

Ja mislim da ne postoji ovo jedinjenje 2,2dimetill 2 butanol