Zadatak iz ugljovodonika

Stefoo's picture

Na 5,6 g alkena P adira se 16 g broma. Katalitičkom hidrogenizacijom alkena P nastaje zasićeni ugljovodonik R, koji u svom molekulu nema sekundarnih C-atoma. Alken P je:

Rješenje je 2-metilpropen

Ali kako doći do tog rješenja i to uz pomoć ovih zadanih podataka?

milicaradenkovic's picture

CnH2n+Br2---------------->CnH2nBr2

n(Br2)=ms/Mr

n(Br2)=16/160=0.1 mol

n(alkena)=n(Br2)=0.1 mol

Mr=ms/n(alkena)=5.6/0.1=56 g/mol i to je alken sa 4 C atoma a posto nema sekundarne C atome onda je to alken koji ima u strukturi CH3 grupu i to je 2-metilpropen CH3C(CH3)=CH2

Stefoo's picture

Hvala puno. Al' me zanima zašto su količine iste i kod broma i kod alkena?

milicaradenkovic's picture

Zato sto je odnos molova 1:1.