analiticka hemija

mancela993's picture

Koliko ce se puta smanjiti koncentracija hidroksilnih jona ako se u 1 L amonijum hidroksida koncentracije 0,05 mol/L doda 0,05 mol amonijum hlorida ? 

milicaradenkovic's picture

Mislim da je resenje

NH4+ + H2O------------->NH3+  H3O+

Ka=(NH3)*(H3O+)/n(NH4+)

n(NH4+)=c*V=1*0.05=0.05 mol

(NH3)=(H3O+)=x

Ka=Kw/Kb=1*10(-14)/1.8*10(-5)=5.55*10(-10) 

5.55*10(-10)=x2/0.05

x=(koren(5.55*10(-10)*0.05))=2.5678*10(-6) mol/l

(H3O+)=2.5678*10(-6) mol/l

(OH-)=Kw/(H3O+)=1*10(-14)/2.5678*10(-6)

(OH-)=3.89*10(-9) mol/l

ako se doda NH4Cl dobija se

n1(NH4+)=n(NH4+)+n(NH4Cl)=0.05+0.05=0.1 mol

Ka=x2/n1(NH4+)

x=(koren(5.55*10(-10)*0.1))=7.45*10(-6) mol/l

(H3O+)1=7.45*10(-6) mol/l

(OH-)1=Kw/(H3O+)=1*10(-14)/7.45*10(-6)=1.34*10(-9) mol/l

(OH-)/(OH-)1=3.89*10(-9)/1.34*10(-9)

(OH-)/(OH-)1=2.9

mancela993's picture

Mnogo ti hvala.