lipidi-kalijum-linoleat

Ejmi's picture

Predstaviti jednacinom reakciju vodenog rastvora kalijum-linoleata.

Winkler's picture

U pitanju je svakako protoliticka reakcija tj. reakcija izmene protona. U ovom skucaju hidroliza.Rastvor ove soli reaguje bazno.

njofrta's picture

formula za kalijum linolat hitnoooooooooooooo