rastvori

mirsada's picture

odrediti kolicinu CuSO4*5H2O koju treba odmeriti za pripremanje 1kg 10%rastvora (racunato na bezvodnu so)

milicaradenkovic's picture

w(CuSO4)=10%  a mr=1 kg

m(CuSO4)=mr*w=1000*0.10=100 g

n(CuSO4)=m(CuSO4)/Mr=100/160=0.625 mol

n(CuSO4*5H2O)=n(CuSO4)=0.625 mol