Zadaci sa ph

lady love's picture

Moze li neko da mi resi ovaj zadatak?

Koliko grama H2SO4 sadrzi 150ml rastvora ako je ph=1,a stepen elektroliticke disocijacije 65%?

Marija 96's picture

m(H2SO4)=?

V=150ml=0,15l

pH=1

alfa=65%

[H+]=10-1

[H+]=alfa*c*z

c=[H+]/alfa*z=0,1/0,65*2 =0,077mol/dm3

n(H2SO4)=c*V=0,077mol/dm3 *0,15dm3=0,0115mol

m(H2SO4)=0,0115mol*98g/mol=1,13g