toplotne reakcije

hemija5's picture

Pri sagorevanju 6,538g cinka u cistom kiseoniku oslobadja se 34,82 kJ toplote. Izracunati standardnu reakcionu toplotu tog procesa. resenje -348,2 kJ/mol

milicaradenkovic's picture

2Zn+O2---------------->2ZnO

n(Zn)=m/Mr=6.538/65.38=0.1 mol

Q=dH/n(Zn)

Q= -34.82/0.1= -348.2 kJ/mol