Brzina hemijske reakcije

goranspax's picture

Kako se menja brzina hemijske reakcije 2A(g)+B(g)-----> A2B(g) ako se koncentracija supstanve A poveca dva puta ? Hvala puno

milicaradenkovic's picture

2A(g)+B(g)<------------->A2B(g)

v=k*(A)2*(B)

v1=k*(2A)2*(B)

v1=4*k*(A)2*(B)

v/v1=k*(A)2*(B)/4*k*(A)2*(B)

v/v1=1/4

v1=4*v brzina se povecava 4 puta