17.GRUPA

Ajlaa's picture

Koliko atoma joda sadrzi ona kolicina joda koja se dobija pri reakciji 224 ml gasa hlora ( normalni uslovi ) sa odgovarajucom kolicinom kalijum - jodida?

Resenje je 1,2 x 10 ^22 .

Alastor's picture

Uradiš reakciju, izjednačiš i postaviš proporciju

Od teorije treba da znaš da jedan mol nekog gasa ima zapreminu od 22 400 ml odnosno 22.4 dmi da odrediš koliko ima atoma.. ako je I2 onda je to 2*6*1023 atoma joda

https://i.imgur.com/pTcxfCH.jpg