organska hemija

asterix's picture

2,5 diklorheksan, 1,4-diklor-3-metilpentan,1,4 -diklor-2,3-dimetilbutan mogu nastati u istoj reakciji od istih reaktanata . trebam prikazati tu jednačinu a ne znam kako da krenem- koji su uopšte reaktanti u pitanju, znam da je jedan klor, a za drugi ne znam pa ako mi može netko protumačiti kojom logikom doći do organskog jedinjenja.