Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Koliko ima mola kalcijum-hidroksida u jednom dm3 rastvora koji je nastao mesanjem 200cm3 rastvora kalcijum-hidroksida koncentracije 22,2g/dm3 i 50cm3 vode?

milicaradenkovic's picture

y=22.2 g/dm3

c=y/Mr=22.2/74=0.3 mol/dm3

Vu=V1+V2=200+50=250 cm3

0.3 mol------------------1 dm3

x mol--------------------0.25 dm3

x=0.3*0.25/1=0.075 mol

{Ca(OH)2}=0.075 mol/l

MarkoDemenj's picture

U resenjima je ponudjeno 1. 2.4 2. 0.3 3. 0.38 4. 17.76 5. 0.24 Tako da, mozda su resenja pogresna?

milicaradenkovic's picture

Izvini greska je u resenju .Evo ispravke zadatka

0.3 mol----------------1 l

x mol--------------------0.2 l

x=0.3*0.2/1=0.06 mol

Vu=250 ml

0.06 mol------------------0.25 l

x mol-------------------------1 l

x=0.06*1/0.25=0.24 mol

resenje je 0.24 mol Ca(OH)2 u 1 l i resenje je pod 5.