Rastvori *

Lazar Paunovic's picture

1.Kolika je koncetracija 24%og rastvora NH4OH koji ima gustinu 0,91g/cm3?

milicaradenkovic's picture

Ako neko moze da izbrise prethodni komentar jer je pogresan

ro=0.91 g/cm3

0.91 g--------------1 cm3

x g-------------------1000 cm3

x=0.91*1000/1=910 g u 1 l rastvora

w=ms/mr

ms=w*mr=0.24*910=218.4 g

n(NH4OH)=ms/Mr=218.4/35=6.24 mol pa je koncentracija 

c(NH4OH)=n(NH4OH)/V=6.24 mol/l