Brzina hemijske reakcije

Mika Oficijalni Profil's picture

Kada mi u zadatku piše da da nađem kako se menja brzina reakcije ako se zapremina gasne smeše smanji 3 puta odmah zaključujem da se smanjivanjem zapremine povećava pritisak, a samim tim i koncentracija. Ali kako bih to formulama dokazala? Znam da se radi preko formule pV=nRT ali ako bi neko mogao da mi napiše ceo postupak, naravno ako razumete šta pitam

nikolavel's picture

Jednostavno iz formule c=n/V moze da se zakljuci da se smanjivanjem zapremine povecava koncentracija.