procenti

CileOle's picture

0,450 g vlaznog natrijum hlorida rastvoreno je u vodi. Za talozenje hlora iz tog rastvora upotrebljeno je 0,980 g srebro nitrata. Izracunajte procente H2O u uzorku natrijum hlorida.
NaCl + AgNO3 = AgCl + NaNO3
rez. 25,1 % H2O

milicaradenkovic's picture

NaCl+AgNO3------------>AgCl+NaNO3

n(AgNO3)=m/Mr=0.980/170=0.00576 mol

n(NaCl)=n(AgNO3)=0.00576 mol jer  je odnos molova 1:1

m(NaCl)=n(NaCl)*Mr=0.00576*58.5=0.337 g

w(NaCl)=m(NaCl)/m(vlaznog NaCl)

w(NaCl)=0.337/0.450=0.749=74.9 %

w(H2O)=100-w(NaCl)=100-74.9=25.1 %