Zapremina

ne znam kako da se zovem's picture

Koliko litara suvog hidrogena pri 27 C i 100kPa se dobije reakcijom 54 g aluminijuma sa hloridnom kiselinom????Molim za  pomoć :)

ne znam kako da se zovem's picture

Molim pomoć :((

JOVAN's picture

PV/T=PoVo/To

P=101325Pa

T=273.15 K

V=22.4 dm3/mol

Po=100Kpa=100000Pa

T=27 C = 300.15 K

PV/T=PoVo/To

101325Pa x 22.4 dm3/mol / 273.15 K = 100000Pa x V / 300.15K

8309 dm3/mol = 100000 x V / 300.15

V = 8309 x 300.15 dm3/mol / 100000

V=24.94 dm3/mol

2Al + 6HCl ---> 2AlCl3 + 3H2

2mol Al---> 3molH2

54g---> Xdm3

----------------

2 x 27 g --> 3 x 24.94 dm3

54 g ---> Xdm3

-----

54g--->74.82 dm3

54g---->Xdm3

X= 74.82 dm3

valjda ovako treba

 

 

ne znam kako da se zovem's picture

resenje je tačno

ne znam kako da se zovem's picture

hvala puuno <3