Smese

Lithium's picture

Presicen rastvor NaCl-a u vodi sadrzi 2,1 g soli. Na koji nacin je najpogodnije kvantitativno izdvojiti talog iz prethodno pomenute smese?

1)Filtracijom

2)Dekantovanjem

3)Sedimentacijom

4)Ekstrakcijom

5)Mesanjem

Dvoumim se izmedju Filtracije i Dekantovanja. Ispravite me ako sam pogresio.