stehiometrija

hemija5's picture

Koliko se dm3 amonijaka dobija, racunato pri normalnim uslovima, kada u reakciju stupi 1 dm3 azota i 1dm3 vodonika? Prinos u reakciji je 10%? 

Resenje 0,006 dm3 NH3