zapremina

lik's picture

105. Izračunati zapreminu pod normalnim uslovima 5g kiseonika: Ar(O)=16.

 

a) 3.6      b) 2.9             c) 4.5              d) 7.0  e) 1.3             

Zna li iko dali se kisik posmatra kao dvo atomna ili jednoatomna molekula i zasto

buduci_student's picture

Kao dvoatomno, uvjek ga tako possmatras kao i neke ostalee elemente jod, brom, hlor itd. (imas ih 7)

Pa je resenje 2

dkovac's picture

b) 2.9?