tollensov regens

lik's picture

22. Ako se dehidrogenovanjem jedinjenja molekulske formule C3H8O dobije proizvod koji redukuje Tollensov reaktiv, polazno jedinjenje je:

 

a)  primarni alkohol                 b)  keton                      c)  aldehid

 

d)  sekundarni alkohol              e) etar

Acetofenon's picture

Rešenje je primarni alkohol, jer primarni alkoholi dehidrogenovanjem(oksidacijom) daju aldehide, a oni za razliku od braće ketona(koji bi se dobili dehidrogenovanjem(oksidacijom) sekundarnih alkohola) redukuju Tollensov reagens. Pozz :)