Zadatak

Martina A.'s picture

Ako moze netko pomoci, formulu napisem, dobijem n=4mol i daljim racunanjem se rezultat ne poklopi sa rjesenjem nikako. 

1.Koliko je L vazduha, racunato pri standardnim uslovima potrebno za potpuno sagorijevanje 2 mola metana, ako je procenat kiseonika 21%.? Rješenje je 426.6

Mardži's picture

Reakcija je                                                          CH4 + 2O2 = CO2 + 2H20 

Postavljaš proporciju kao stehiometriju        2mol. Xdm3

                                                                                1mol  44.8dm3

kada odradiš stehiometriju, dobiješ da ti je zapremina vazduha 89.6dm3. Pošto u vazduhu ima 21% kiseonika, zapreminu vazduha nalaziš kada zapreminu kiseonika pomnožiš sa 100 i podeliš sa 21. Rezultat je 426,6dm3