bazno/kiselo

i4789's picture

Da li kisele soli reaguju kiselo, a bazne bazno bez obzira da li poticu od jake ili slabe kiseline i od jake ili slabe baze? Ako so potice od slabe baze i slabe kiseline kako da znamo da li reaguje kiselo ili bazno?

Zacy's picture

Gledas uglavnom odnos kiselina/baza jer cesto kisele doli reaguju bazno, a bazne kiselo: npr NaHCO3 je kisela so ali reaguje bazno

i4789's picture

Hvala. Jel NaHCO3 reaguje bazno jer potice od jake baze i slabe kiseline? Da ne znate odgovor na drugo pitanje?

Milicaaa's picture

Ako potice od slabe baze i slabe kiseline so ne hidrolizuje, tako da tu ne mozes da gledas kako reaguje..

Da, NaHCO3 reaguje bazno

i4789's picture

Hvala. Da li npr CaOHNO3 reaguje bazno, a Ca(HSO4)2 i NH4HSO4 kiselo?

Milicaaa's picture

Ako je so od jake baze i jake kiseline onda se posmatra sastav, ako ima H onda je kisela, ako ima OH onda je bazna. Da tako je. 

NH3 je slaba baza

i4789's picture

Znaci ovo da li reaguje kiselo ili bazno je tacno? Nasla sam u svesci iz skole da samo soli jakih kiselina i jakih baza ne hidrolizuju dok soli salbih kiselina i slabih baza hidrolizuju, a da li tad so reaguje kiselo ili bazno zavisi od Ka i Kb i zanima me kako da znam te konstante, jel se to mora znati napamet? Npr NH4CN reaguje bazno jer je ovde baza nesto jaca od kiseline ali kako mogu to da znam

Milicaaa's picture

Mislim da je suludo to uciti, za sta ucis to?

Zacy's picture

Pa ovako kiseline mozes grubo podeliti na jake,srednje i slabe

Jake:perhlorna,sumporna,hlorovodonicna,azotna

Srednje:fosforna,sumporasta

Slabe: azotasta,fosforasta,sumporvodonicna,ugljena

Naravno postoji jos kiselina, ali ovo su one za koje sam siguran. Napomena:u okviru jakih poredjao sam ih po jacini

i4789's picture

Samo me zanima da li npr NaHCO3 reaguje bazno zato sto potice od jake baze i slabe kiselina i da li NH4HCO3 reaguje kiselo ili bazno?

Hemicar_u_pokusaju's picture

Da, NaHCO3 reaguje bazno, jer je NaOH jaka baza.

A sto se tice ovog drugog, NH4HCO3 je so koja potice od slabe baze i slabe kiseline, tako da je slican slucaj kao i kada kada reaguju jake samo, dakle nebitno je od cega poticu, vec gledas da li imas H ili OH, ti konkretno imas ovde nh4Hco3, tako da doticna so reaguje kiselo.

Napomena: Ne hidrolizuju samo soli jake kiseline i jake baze.