Amidi

asterix's picture

Zašto karboksilne kiseline nisu dobra polazna jedinjenja za pripravu amida? Zašto su amidi neutralni a ne bazni iako imaju atom N kao i amini koji reaguju bazno? 

asterix's picture

Može li mi netko pomoći s amidima?

asterix's picture

Molim vas za pomoć ovo mi zbilja treba, malo ću detaljnije formulirati zadatak: 

Treba napisati jednačinu octene kiseline s amonijakom te na osnovi toga zaključi zašto karboksilne kiseline nisu dobra polazna jedinjenja za pripravu amida.

I još nešto: Zašto tercijarni amini nisu pogodni za reakciju s alkil-halogenidima pri čemu nastaju amidi dok primarni i sekundarni amini to jesu ? 

asterix's picture

ovo nitko ne zna?

 

Alastor's picture

"Zašto su amidi neutralni a ne bazni iako imaju atom N kao i amini koji reaguju bazno?"

Odgovorio sam ti ovde: http://svethemije.com/node/8426

 

 

asterix's picture

Hvala. Znaš li ostale odgovore? 

Alastor's picture

Pogledaj ovde reakcije: http://www.chemguide.co.uk/organicprops/amides/preparation.html

Ne znam kako stojiš s engleskim.

Da bi se dobio amid potreban nam je amonijum-karbonat, koji s acetatnom kiselinom daje CH3COONH4, koji dalje zagrevanjem (eliminacijom vode) dalje amid. 

"The excess of ethanoic acid is there to prevent dissociation of the ammonium salt before it dehydrates.

Ammonium salts tend to split into ammonia and the parent acid on heating, recombining on cooling. If dissociation happened in this case, the ammonia would escape from the reaction mixture and be lost. You couldn't get any recombination."

 

U suštini, žele da kažu da ti treba veća količina acetatne kiseline, jer je CH3COONH4 sklon tome da se rastvori na amonijak i acetatnu kiselinu pri visokim temperaturama, te reakcija ne bi bila uspešna. 

 

Kad to uporediš(imaš reakcije i ove na linku gore) s ovim: 

 

"Acyl chlorides (also known as acid chlorides) have the general formula RCOCl. The chlorine atom is very easily replaced by other things. For example, it is easily replaced by an -NH2 group to make an amide."

Dođeš do zaključka da nije baš lako dobiti amid od karboksilnih kiselina.

Ovo može biti neki od razloga, ne mogu da ti kažem da li sigurno misle na ovo, jer nikad nisam učio ovo..