Zadatak

kalijumovastipsa's picture

U reakciji 5,10 g praha koji sadrzi elementarni Mg sa HCl izdvojilo se 3,74dm3 H2 izmerenog pri normalnim uslovima.Koliko procenata Mg sadrzi prah?

Je l' postoji mogucnost da izracunam broj grama H2,pa onda od ukupne mase praha da oduzmem masu H2 da dobijem masu Mg? 

Acetofenon's picture

Lepo pitanje, ali mislim da ne može tako.

U reakciji 5,10 g praha koji sadrzi elementarni Mg sa HCl izdvojilo se 3,74dm3 H2 izmerenog pri normalnim uslovima.Koliko procenata Mg sadrzi prah?

mprah=5.1g

V(H2)=3.74L

w(Mg)=?


w=m(Mg)/mprah

Mg + 2HCl = MgCl2 + H2

Ar(Mg) : 22.4L H2 = xg : 3.74L

xg=4.007g

w=4.007/5.1=0,7857=78.57% Trebalo bi da je ovo rešenje. Pozz

kalijumovastipsa's picture

Jeste,tako to je resenje.Na taj nacin je i odradjen zadatak,samo me je zanimalo da li moze tako.Ocigledno se ne poklapaju ta dva nacina.A i sad kad razmislim i logicno je sto je tako,jer ja u tom prahu nemam H2,pa je nemoguce i da oduzmem masu vodonika iz praha,a da mi ostane masa Mg.

Poz