Zadatak sa 1,1,2,2 tetrahloretanom

bidzip's picture

Da li moze mala pomoc. Nije mi jasno kako se ovo zakljucuje na osnovu ovih podataka

1,2,2.2-tetrahloretan se moze dobiti ako reaguju :
1)0,2 mola etina sa 8,96 l Cl
2)0,1 mol 1,3-butadien sa 14,2 g Cl
3)0,1 mol 1,2-butadiena sa 14,2 g Cl
4)0,2 mol etana sa 14,2 g Cl
5)0,2 mol etena sa 4,48 l Cl

Hvala