Zadatak sa prividnim stepenom disocijacije

DanijelH.'s picture

Temperatura mržnjenja 6,00 mas.% rastvora aluminijum-hlorida iznosi -3,20 stepeni celzijusa.Izračunati prividan stepen disocijacije.

milicaradenkovic's picture

dT=Kf*b*i

i=1+alfa*(n-1)

b=n/m(rastvaraca)

m(rastvaraca)=mr-ms

b=ms/Mr*(mr-ms)

b*Mr*(mr-ms)=ms

b*Mr*mr-b*Mr*ms=ms

ms(1+b*Mr)=b*Mr*mr

ms/mr=b*Mr/(1+b*Mr)

w=b*Mr*(1+b*Mr)

b*Mr=w+wb*Mr

b*(Mr-w*Mr)=w

b=w/(Mr-w*Mr)=0.06/(0.1335-0.06-0.1335)

b=0.478 mol/kg

3.2=1.86*i*0.478

i=3.2/1.86*0.478=3.6

3.6=1+alfa*(4-1)

AlCl3--------------->Al3+ + 3Cl- pa je n=4

2.6=3*alfa

alfa=2.6/3=0.867=86.7 %

milicaradenkovic's picture

Umesto 0.06/(0.1335-0.06-0.1335) ide 0.06/(0.1335-0.06*0.1335).