Zadatak kisele soli.

bidzip's picture

Da li moze pomoc oko zadatka.

Koliko ce se dobiti grama kiselog kalcijum sulfata u reakciji sa 250 ml rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,4 mola/Li  i kalcijum hidroksida .

 Hvala unapred

Marija 96's picture

2H2SO4+Ca(OH)2----> Ca(HSO4)2+2H2O

V(kiseline)=0,25l

c=0,4mol/l

n(kiseline)=c*V=0,25*0,4=0,1mol

n(kiseline):n(soli)=2:1

n(soli)=0,1mol/2=0,05mol

m(soli)=0,05mol*234g/mol =11,7g

Imaš li rezultat,na brzinu sam radila,pa nijesam sigurna jesam li sve dobro uradila?

bidzip's picture

Hvalaaa