pH

Sofija744's picture

Da se izracuna pH rastvora ako u 1 dm3 vode su dodadeni 5  cm3 60%na H2SO4 sa gustinom od 1.27 g/cm3.