Predlog eksperimenta

Valer's picture

Može li mi neko dati predlog za neki eksperiment iz neorganske hemije sa istorijskom podlogom. Može biti neka sinteza ili ciklus, svejedno je ali mora sadržati istorijsku priču. 

Unapred hvala.