Elektroliza glinice i dobijanje aluminijuma

Andreja999's picture

Na internetu sam pregledao mnogo video snimaka o elektrolizi aluminijuma u elektrolitičkoj kadi i 99% njih govori da se reakcije koje su u njoj dešavaju ovako:

katoda (-)

4Al3+ +12e- → 4Al(l)

Međutim u mom udžbeniku piše nešto što uopšte ne razumem i nije nigde niti objašnjeno:

katoda (-)

2Al2O3 +6e → 2Al(l) + 2AlO3 3-

 

Želeo bih samo da znam je l u redu ovo prvo, ili kako da objasnim ovo dole. Hvala najlepše!